Dasar Privasi

Baca dasar privasi mesra kami di sini.

Trixoli adalah mengenai memperkasakan pelancong, memberikan anda semua maklumat yang anda perlukan untuk membuat keputusan termaklum tentang percutian anda. Apabila ia datang kepada maklumat peribadi anda, ia tidak berbeza. Untuk menunjukkan bahawa kami menghargai privasi anda, kami memberi anda kuasa untuk memutuskan maklumat peribadi yang anda kongsi dengan kami, dan membenarkan anda memutuskan cara kami menggunakannya. Kami percaya pengetahuan kami tentang amalan data peribadi akan membolehkan anda membuat keputusan sebaik mungkin berkenaan privasi data.

Pernyataan Dasar Privasi dan Perlindungan Data Peribadi Trixoli

1. Maklumat Am

Trixoli melindungi maklumat peribadi anda dengan mematuhi perundangan operasi berkenaan perlindungan data peribadi di Malaysia, iaitu Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2013. Penyata polisi ini memperincikan cara Trixoli mengumpul dan menggunakan data peribadi anda, dan memberitahu anda tentang langkah perlindungan data peribadi yang telah kami sediakan. Apabila menggunakan Perkhidmatan kami, anda membenarkan pengumpulan, pemindahan, manipulasi, penyimpanan, pendedahan dan penggunaan lain maklumat anda hanya seperti yang diterangkan dalam Polisi Privasi dan Perlindungan Data Peribadi ini.

2. Maklumat Yang Kami Kumpul

Melainkan anda berdaftar untuk perkhidmatan dalam talian daripada Trixoli, anda kekal tanpa nama apabila anda melayari laman web ini. Kami tidak mengumpul maklumat peribadi jika anda hanya melayari laman web ini. Untuk mengakses perkhidmatan kami, atau memproses transaksi antara anda dan pihak ketiga, kami mungkin meminta maklumat peribadi seperti nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel atau Nombor I/C anda, dan maklumat lain yang menjadikan anda boleh dikenal pasti.

3. Cara Kami Mengumpul Data

Trixoli mengumpul maklumat peribadi daripada anda hanya apabila anda memilih untuk mendaftar dan/atau menggunakan perkhidmatan kami, contohnya dalam proses bertanya atau memohon pakej pelancongan yang diperincikan di laman web kami. Maklumat peribadi ini merangkumi maklumat yang disampaikan kepada kami apabila anda secara sukarela melengkapkan borang permohonan yang dibentangkan di laman web kami yang membolehkan anda mengenal pasti anda. Dengan memberikan maklumat peribadi secara sukarela, anda berjanji untuk menyampaikan maklumat tepat yang tidak menjejaskan kepentingan mana-mana pihak ketiga.

4. Penggunaan Maklumat

Setelah memberikan kebenaran kepada kami, kami mungkin mengumpul dan menggunakan untuk tujuan berikut:

  • Merujuk anda kepada hotel, penyedia tarikan, restoran atau wakil sah mereka yang anda tentukan semasa melengkapkan borang permohonan di laman web kami; dan/atau
  • Untuk membolehkan anda mengakses dan menggunakan perkhidmatan Trixoli; dan/atau
  • Untuk memperibadikan dan menambah baik aspek perkhidmatan keseluruhan kami kepada anda dan pengguna kami yang lain, serta menjalankan penyelidikan seperti menganalisis demografi pengembara; dan/atau
  • Untuk berkomunikasi dengan anda, untuk mengesahkan maklumat peribadi yang diberikan, atau untuk meminta sebarang maklumat tambahan yang penting untuk memenuhi perkhidmatan yang anda telah memohon; dan/atau
  • Untuk menghantar maklumat kepada anda tentang produk dan perkhidmatan yang kami fikir mungkin menarik minat anda.

5. Menyalurkan Maklumat tentang Anda

Trixoli boleh mendedahkan dan memindahkan data peribadi kepada pihak ketiga termasuk hotel, penyedia tarikan dan restoran yang perkhidmatan dan/atau produknya disenaraikan di laman web Trixoli, dan/atau wakil sah mereka. Urus niaga ini hanya akan dibuat dengan pihak ketiga yang telah dipersetujui oleh anda, pengguna.

Pada bila-bila masa kami tidak akan menjual, mengedarkan atau memajak maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga melainkan kami mendapat kebenaran anda, atau dikehendaki berbuat demikian di bawah undang-undang.

6. Mengekalkan Maklumat Anda

Maklumat yang dikumpul disimpan untuk tempoh yang diambil untuk menjalankan penggunaan data yang dinyatakan dalam seksyen 4 di atas sahaja. Dalam tempoh ini, Trixoli komited kepada semua usaha yang munasabah dan langkah praktikal untuk memastikan data yang dikumpul dilindungi daripada sebarang kehilangan, penyalahgunaan, pengubahsuaian, akses atau pendedahan tanpa kebenaran atau tidak sengaja, pengubahan atau kemusnahan. Kami mengambil tanggungjawab ini untuk melindungi kerahsiaan data anda untuk tujuan yang ditetapkan dalam seksyen 4 sahaja, dan oleh itu untuk memastikan privasi data anda. Kami akan memastikan bahawa data peribadi anda dipadamkan secara kekal apabila ia tidak lagi diperlukan untuk memenuhi tujuan asalnya, atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.

7. Mengakses Data dan Memastikan Ketepatan

Trixoli mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa maklumat anda adalah tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan sentiasa dikemas kini, selaras dengan tujuan maklumat itu dikumpulkan.

Sila tulis kepada kami jika anda ingin mengakses atau membetulkan maklumat peribadi yang tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau tidak terkini. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk menampung permintaan untuk akses dan perubahan maklumat. Begitu juga, sila hubungi kami sekiranya anda ingin menarik balik kebenaran untuk penggunaan maklumat peribadi anda.

Memastikan Anda Dimaklumkan

Anda bersetuju bahawa kami berhak untuk menasihati anda melalui e-mel, pos, telefon atau melalui teks produk, perkhidmatan dan tawaran lain yang kami fikir mungkin menarik minat anda.

Setiap kali anda memberikan kami maklumat peribadi, kami akan memberi anda peluang untuk memberitahu kami bahawa anda tidak membenarkan kami dan orang lain menggunakan dan berkongsi maklumat anda untuk tujuan pemasaran. Melainkan anda memberitahu kami sebaliknya, anda bersetuju dengan penggunaan sedemikian.

Sebarang komunikasi pemasaran elektronik yang kami hantar kepada anda akan menyertakan arahan yang jelas dan ringkas untuk diikuti sekiranya anda ingin berhenti melanggan pada bila-bila masa.

Sekiranya anda tidak lagi mahu dihubungi oleh kami, anda boleh menasihati kami pada bila-bila masa dengan menghantar e-mel ke [email protected].

Anda juga boleh meminta kami pada bila-bila masa untuk berhenti menyampaikan maklumat anda kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran, yang akan kami lakukan.

Meningkatkan Perkhidmatan kami kepada Anda

Untuk memastikan Perkhidmatan yang kami sediakan kepada anda terus memenuhi keperluan anda, kami mungkin meminta maklum balas anda tentang pengalaman anda menggunakan tapak web. Sebarang maklum balas yang anda berikan hanya akan digunakan sebagai sebahagian daripada program penambahbaikan berterusan kami dan tidak akan diterbitkan di tapak web.

Pembekal pihak ketiga dan privasi data

Jika anda memutuskan untuk mengikat kontrak dengan pembekal pihak ketiga melalui Laman Web ini, maklumat yang anda berikan kepada kami bersama-sama dengan sebarang maklumat lanjut yang diminta oleh, dan dibekalkan oleh anda atau kami kepada pembekal pihak ketiga akan disimpan oleh pembekal untuk tujuan yang dinyatakan dalam dasar privasi pembekal tersebut. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk membaca dasar privasi pembekal pilihan anda dan memuaskan hati anda tentang tujuan pembekal akan menggunakan maklumat peribadi anda sebelum memasuki kontrak. Kami tidak bertanggungjawab untuk penggunaan yang pembekal meletakkan maklumat peribadi anda.

Penyemakan Imbas Laman Web dan Kuki

Kuki ialah fail teks yang sangat kecil yang diletakkan pada komputer anda. Kuki membantu kami untuk:

memahami tabiat menyemak imbas di Laman Web ini;

memahami bilangan pelawat ke Laman Web ini dan halaman yang dilawati; dan

ingat anda apabila anda kembali ke Laman Web ini supaya kami dapat memberikan anda pengalaman menyemak imbas yang lebih baik.

Kebanyakan kuki dipadamkan sebaik sahaja anda menutup penyemak imbas anda, ini dikenali sebagai kuki sesi. Lain-lain, dikenali sebagai kuki berterusan, disimpan pada komputer anda sama ada sehingga anda memadamkannya atau tamat tempoh. Dengan menggunakan Perkhidmatan ini, anda membenarkan kami menggunakan kuki.

Laman web ini menggunakan kuki berikut:

Google Analytics

Kuki Google Analytics membolehkan kami melihat maklumat mengenai aktiviti tapak web pengguna termasuk, tetapi tidak terhad kepada paparan halaman, rujukan dan purata masa yang dihabiskan di tapak web. Maklumat tersebut dinyahperibadi dan dipaparkan sebagai nombor, bermakna ia tidak akan dijejaki kembali kepada individu, yang membantu melindungi privasi anda. Dengan menggunakan Google Analytics, kami dapat melihat kandungan yang popular di tapak web kami dan berusaha untuk memastikan anda mendapat pengalaman pengguna yang terbaik.

Perubahan kepada Dasar Ini

Kami mungkin menyemak Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Jika kami membuat perubahan pada dasar ini yang, mengikut budi bicara mutlaknya, adalah penting, kami akan memberitahu anda melalui pemberitahuan e-mel. Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan selepas perubahan tersebut menjadi berkesan, anda bersetuju untuk terikat dengan Dasar Privasi yang telah disemak semula.

Dasar Privasi ini dikemas kini kali terakhir pada 17 November 2023.

Menghubungi Kami tentang Polisi Ini

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau komen tentang Dasar Privasi ini, hubungi kami di:

E-mel: [email protected]